Project Description

Professionals uit verschillende generaties kunnen elkaar inspireren en wat leren. Voor het Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam organiseerde ik ontmoetingen tussen professionals van verschillende leeftijden, als educatief programma bij de tentoonstelling over modeontwerper Max Heymans (1918-1997) en interieur / industrieel ontwerp Benno Premsela (1920-1997) waarvan ik het onderzoek naar Heymans deed. Deze twee creatieve, Joodse, homoseksuele mannen hebben grote impact gehad op zowel de creatieve industrie als op de Nederlandse samenleving in de 20e eeuw. Om hen te eren spraken professionals van verschillende leeftijden uit vijf categorieën – homo-emancipatoren, culturele leiders, modellen, modeontwerpers en industrieel ontwerpers met elkaar in november en december 2015. Deze gesprekken werden geanalyseerd en besproken door alle deelnemers tijdens een live talkshow op 7 februari in JHM, gemodereerd door Andrea van Pol. Els van der Plas – directeur van het Nationaal Ballet en Opera – en Adriana Gonzalez Hulshof, directeur van de Amsterdam Art, spraken over de verschillen tussen directeur zijn in de culturele wereld 30 jaar geleden en vandaag de dag, maar ook wat het betekent voor een (jonge) vrouw om haar eigen instituut te leiden. Coos Huijsen – het eerste openlijk homoseksuele lid van het parlement in de wereld – en Laurens Buijs en Marvin Burchartz, oprichters van LGBT-netwerken, bespraken de evolutie van de homo-emancipatie de afgelopen 50 jaar.Modellen Sonja Bakker (72), Joy Ckili (31) en Marlijn Hoek (22) spraken over de evolutie van hun beroep de afgelopen 50 jaar. De vierde ontmoeting was tussen de 91-jarige Marga Grunberg, coupeur voor Max Heymans, en modeontwerpduo Schueller de Waal (Philipp Schueller en Rens de Waal). Zij bespraken de steeds veranderende mode-industrie. Designers Bruno Ninaber van Eyben, Teresa van Dongen en Aliki van der Kruijs bezochten elkaars ateliers en had een uitgebreid gesprek over hun werk in december 2015. Hun werkfilosofie, ethiek en esthetiek werden besproken, evenals het veranderen van de ontwerpindustrie.

Professionals from different generations can inspire and teach each other. For the Jewish Historical Museum (JHM) in Amsterdam, I therefore organized meetings between professionals from different ages. Motivation was the exhibition on fashion designer Max Heymans (1918-1997) and interior / industrial design Benno Premsela (1920-1997). These two creative, Jewish, gay men have had great impact on both the creative industry and Dutch society in the 20th century. To honor their achievements, one or two young professionals from five categories – gay emancipation, cultural direction, models, fashion design and industrial / interior design – had a meeting with an older colleague in November and December 2015. These conversations were analysed and discussed by all participants during a live talkshow on February 7th in JHM, moderated by Andrea van Pol. Els van der Plas – director of the National Ballet and Opera – and Adriana Gonzalez Hulshof, director of Amsterdam Art, discussed the differences between being a director in the cultural world 30 years ago and today, but also what’s it like for a (young) woman to run her own institute. Coos Huijsen – the first openly gay member of parliament in the world – and Laurens Buijs and Marvin Burchartz, both founders of LGBT-networks and diversity trainers, discussed the evolution of gay emancipation over the last 50 years. Models Sonja Bakker, Joy Ckili and Marlijn Hoek met each other in November. Being different ages – 72, 31 and 22- they discussed the evolution of their profession the last 50 years. The fourth meeting was between 91-year old Marga Grunberg, who was a cutter and sewer for Max Heymans, and fashion design duo Schueller de Waal (Philipp Schueller and Rens de Waal). They discussed the ever-changing fashion industry. Designers Bruno Ninaber van Eyben, Teresa van Dongen and Aliki van der Kruijs visited each others workshops and had an elaborate conversation about their work in December 2015. Their work philosophy, ethics and aesthetics were discussed, as was the changing design industry.